_DSH1027

Skogsbruk

  • Skogsrådgivning
  • Vi utför all  skogsarbete,allt  ifrån gallringskörning till slutavverkning
  • Utkörning av frötallar och vindfällen
  • Huggning - manuellt eller maskinellt
  • Röjning - av ungskog samt röjning av betesmarker m.m.
  • Plantering