_DSH1027

Kurser

  • Körkurser för dig och din häst så ni blir ett team, kursen är i mindre grupper
  • Temadag med jord- eller skogsbruk
  • Demostrationskurser/studiebesök i körning
  • Huggningskurser för hästkörning, med flera generationers yrkesmässig kunskap
  • Brukskörning
  • Eller enligt era önskemål