_DSH1027

Linda

  • Född 1996
  • Ardenner/Shirekorsning
  • Trefaldig SM mästarinna i Skogskörning
  • Används dagligen under vintersäsongen till skogsbruket